Jesteś tutaj: Start / Druki do pobrania

Druki do pobrania

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy ZLK-2

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową ZLK-3

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV / chorej na AIDS ZLK-4

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-5 

Raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego

 Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego

 Raport okresowy

 MZ-55 Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

 USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

 Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

  Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

 WNIOSEK O WYDANIE OPINII SANITARNEJ o pomieszczeniu przeznaczonym do wykonania Indywidualnej/ specjalistycznej/ grupowej praktyki lekarskiej otwartego zakładu opieki zdrowotnej

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG (p/gruźlicy)

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU 

 INNYM NIŻ BCG

 Zamowienie na szczepionki

 

Sekcja Higieny Komunalnej

 Oświadczenie składającego wniosek o posiadaniu prawa pochowania, składania wniosku o przeniesienie zwłok zmarłegoej

oswiadczenie czlonkow rodziny o zgodzie na przeniesienie zwłok  
Zlecenie badania wody

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumacje zwlok-szczatkow 2019

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegajacych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegajacych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegajacych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegajacych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 Wniosek o wydanie opinii sanitarnej o obiekcie budowlanym i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania

 
Sekcja Higieny Pracy

 Zgłoszenie choroby zawodowej

 Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowe

 Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

 Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środ

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015

 INSTRUKCJA W SPRAWIE WYMAGAŃ HIGIENICZNO – SANITARNYCH DLA STACJONARNYCH OBOZÓW POD NAMIOTAMI

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019-2020 tabela zbiorcza

Poradnik Głównego Inspektora Sanitarnego – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych – Aspekty higieniczne i zdrowotne